Hem

HEJNUM

Hejnum är beläget ca 2,5 mil nordost om Visby och ca 1,5 mil väster om Slite. Här finns många vackra gotlandshus och hejnumdalen är, även med gotländska mått mätt, en mycket rik kulturbygd. Redan under förhistorisk tid brukades jorden här och husgrunder från äldre järnålder finns bevarade bl.a vid gården Rings.


På ömse sidor om Hejnumdalen sträcker sig vida skogar och hällmarker. På nordöstra sidan finns stora betade hällmarker och en väg leder upp till ett utsiktstorn där man har man en vid utsikt över nordöstra gotland, med Slite och havet som blickfång. Den vackra och sällsynta nipsippan står här i blom under våren.


Hejnum är också känt för att det vackra och speciella orkidéen Guckoskon (Cypripedium calcecolus) växer här. Den blommar i början på juni och går att finna naturreservatet Kallgateburg.


Hejnumkällingen är en av Hejnums mest välkända personer. Egentligen var det mor och dotter som levde under 1800-talet och var kända för sina förmågor att bota sjuka.Årsmöte

Medlemmar i Hejnum Bygdegårdsförening kallas till ordinarie årsmöte i Bygdegården


torsdag 23 februari 2023 kl. 18.00 (obs tiden)


 

Ungefärligt program

18.00 Årsmöte

18.45 Smörgåstårta

19.15 Utveckling av bygdegården, samtal i mindre grupper

19.45 Summering av samtalen

20.00 Slut

 

Möteshandlingar

Förslag till föredragningslista samt övriga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida, www.hejnum.se, i tid innan årsmötet.

 

Det är möjligt för medlemmar att lämna in motioner till årsmötet. De ska vara styrelsen tillhanda senast den 13 februari. Motioner kan e-postas till Nils-Gustaf Nydolf (ngnydolf@gmail.com) eller lämnas i pappersform i brevlådan (Kajsarve 113).

 

Bygdegården-vår mötesplats

Styrelsen vill i samband med mötet också ta reda på vad du vill ha bygdegården till.

Fundera gärna i förväg på följande:

-Vilket behov fyller bygdegården för dig? (tex festlokal, boende för bekanta som är på besök, gympasal, samlingslokal?)

-Vilket behov vill du att bygdegården ska kunna fylla framåt? Är det något du vill ska utvecklas?

 

Kulturpris

Förutom ordinarie mötesförhandlingar kommer Bygdegårdsföreningens kulturpris att utdelas för förtjänstfullt kulturarbete i Hejnum under det gångna året.

 

Förtäring

I samband med mötesförhandlingarna serveras smörgåstårta och dryck.

 

Medlemsregister

Medlemmar uppmanas att lämna sina aktuella kontaktuppgifter till styrelsen. Syftet är att föreningen på ett effektivare sätt ska kunna kommunicera med medlemmarna. Meddela per e-post till ngnydolf@gmail.com eller på papper till Nils-Gustaf Nydolf, Kajsarve 113. Kontaktuppgifterna ska innehålla namn på de personer i hushållet som är medlemmar, postadress, telefonnummer samt e-postadress(er).

 

Frivilliga bidrag

Bygdegården är till för att vara en samlande punkt i socknen för dess invånare.

All verksamhet kostar pengar och frivilliga bidrag mottages därför gärna.

Sätt in ditt bidrag på Bg 5689-7317 eller via Swish 123 230 82 78.

 

Välkomna

 

Styrelsen i Hejnum Bygdegårdsförening
Medlem för 2023

Blir man genom att betala valfri summa till:

bg 5689-7317 eller

swisha till 123 230 8278

Skriv ditt namn följt av 2023!


Hjärtstartare finns i Hejnum!

I magasinet (bulhuset) vid kyrkan finns numera en hjärtstartare. Gå in i dörren på den bortre gaveln. Hjärtstartaren hänger till vänster nedanför brandsläckaren i den lilla hallen. Vill du gå en utbildning i hur den fungerar anmäl intresse till Kjell Nilsson. 
Årets kulturpris


2021 års kulturpris gick till

Eva Nyberg Fast

som med sitt motto gräv där du står har lyft kulturen i Hejnum genom att ordna intresseväckande vandringar och föreläsningar. Eva hyllades med vandringspris och blommor. 

                                                                                                                                                                     På gång!


Årsmöte-läs mer ovan.

     FOTOBOK


  Tanken är att göra en liknande fotobok som 2006 och då behöver vi naturligtvis er hjälp. Fyll i formuläret och skicka uppgifterna till bengt@enblom.com

  Har ni problem med att skicka mail, går det bra att lämna en lapp med uppgifterna i postlådan hos Birgitta eller Ulrika.  


  FRÅGEFORMULÄR (tryck på nedanstående PDF för att se större eller skriva ut):
  Vi kommer att fota era hus i omgångar, är ni hemma fotar vi givetvis er som bor i huset vid det fototillfället, annars kommer vi tillbaka vid en tid som passar er. Vi kommer att fotografera under några veckor på försommaren för att få bra ljus i bilderna.

  Planeringen är att denna fotobok ska sammanställas innan året är slut, en bra julklapp alltså!                     Ulrika Pettersson                     Bengt Enblom                     Birgitta Stiernsted
  HEJNUMBLADET 2022

  Tryck på PDF:en nedan för att öppna Hejnumbladet.

  Bygdegården i Hejnum hyrs ut både för boende och fester!

  Bygdegården som ligger centralt i Hejnum har ett bra läge för turer åt alla vädersträck.


  Har du frågor och vill boka ring:

  Stig Hjellström

  070-5755518

  hyrahejnumbgd@gmail.com


  Medlemsavgift


  Nu införs medlemsavgift i föreningen då det krävs av riksförbundet. Medlemskap kan erhållas av förening, stiftelse, annan organisation, familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål. Vi hoppas alla Hejnumbor ser nyttan med en lokal som samlar sockenborna.  En samlingslokal är till nytta både för fester, bildning, krisberedskap och för gemensam utrustning som bord och porslin. Observera att endast de medlemmar som bor eller har fastighet Hejnum får rabatt på hyran av bygdegård och gemensam utrustning.


  Medlemsavgiftens storlek är valfri. Frivilliga bidrag är alltid välkomna. Skriv ditt namn vid inbetalningen så registreras ditt medlemsskap.


  Sätt in ditt bidrag på Bg 5689-7317 eller via Swish 123 230 82 78.