Hem

HEJNUM

Hejnum är beläget ca 2,5 mil nordost om Visby och ca 1,5 mil sydöst om Slite. Här finns många vackra gotlandshus och hejnumdalen är, även med gotländska mått mätt, en mycket rik kulturbygd. Redan under förhistorisk tid brukades jorden här och husgrunder från äldre järnålder finns bevarade bl.a vid gården Rings.

 

På ömse sidor om Hejnumdalen sträcker sig vida skogar och hällmarker. På nordöstra sidan finns stora betade hällmarker och en väg leder upp till ett utsiktstorn där man har man en vid utsikt över nordöstra gotland, med Slite och havet som blickfång. Den vackra och sällsynta nipsippan står här i blom under våren.

 

Hejnum är också känt för att det vackra och speciella orkidéen Guckoskon (Cypripedium calcecolus) växer här. Den blommar i början på juni och går att finna naturreservatet Kallgateburg.

 

Hejnumkällingen är en av Hejnums mest välkända personer. Egentligen var det mor och dotter som levde under 1800-talet och var kända för sina förmågor att bota sjuka.

 

Årets kulturpris

 

2016 års kulturpris gick till Rune Pettersson

för anläggandet av fågelsjön och omgivningarna runt sjön.

 

Hjärtstartare finns i Hejnum!

I magasinet (bulhuset) vid kyrkan finns numera en hjärtstartare. Gå in i dörren på den bortre gaveln. Hjärtstartaren hänger till vänster nedanför brandsläckaren i den lilla hallen. Vill du gå en utbildning i hur den fungerar anmäl intresse till Kjell Nilsson.

 

På gång!

 

Hejnum Bygdegård fyller 60 år. Detta ska vi fira med en

Jubileumsfest

Lördagen den 14 oktober kl 16.00

Program:

* Baren öppnar

* Frågesport

*Information om bygdegården

* trerätters jubileumsmåltid

*Musikerna börjar spela efter maten

Kostnad 250 kr per person. För barn under 12 år är det gratis.

Anmälan senast den 1 oktober via sms till Lennart på 0708 53 21 04 eller mail till lennartkpersson@gmail.com eller telefon 320 04. För anmälan efter 1 oktober tilkommer en avgift på 50 kr.

 

Jubileumsfesten är också en "Heimkumstdag" med syfte att samla även tidigare Heinumbor. Så vi ber alla att skicka vidare inbjudan till släktingar med Hejnumanknytning. Meddela Tina, Tina_hemma@yahoo.com, tel 32909 eler 070 82 00 976 om du vill ha en extra inbjudan digital eller om du vill ha en extra kopia.

 

Välkomna önskar festkomittèn och styrelsen!

 

 

 

 

 

Bygdegården i Hejnum hyrs ut både för boende och fester!

Bygdegården som ligger centralt i Hejnum har ett bra läge för turer åt alla vädersträck.

 

Har du frågor och vill boka ring:

John Gambe

0731-827562

hyrahejnumbgd@gmail.com

 

Är du Hejnumbo och vill bli medlem?

Då blir du enklast det genom att betala inträdesavgiften på 50 kr till

Bg 5689-7317

Skriv namn på medlemmen.

 

Hejnumblad nr 1 2017 som PDF

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved