Hem

HEJNUM

Hejnum är beläget ca 2,5 mil nordost om Visby och ca 1,5 mil sydöst om Slite. Här finns många vackra gotlandshus och hejnumdalen är, även med gotländska mått mätt, en mycket rik kulturbygd. Redan under förhistorisk tid brukades jorden här och husgrunder från äldre järnålder finns bevarade bl.a vid gården Rings.

 

På ömse sidor om Hejnumdalen sträcker sig vida skogar och hällmarker. På nordöstra sidan finns stora betade hällmarker och en väg leder upp till ett utsiktstorn där man har man en vid utsikt över nordöstra gotland, med Slite och havet som blickfång. Den vackra och sällsynta nipsippan står här i blom under våren.

 

Hejnum är också känt för att det vackra och speciella orkidéen Guckoskon (Cypripedium calcecolus) växer här. Den blommar i början på juni och går att finna naturreservatet Kallgateburg.

 

Hejnumkällingen är en av Hejnums mest välkända personer. Egentligen var det mor och dotter som levde under 1800-talet och var kända för sina förmågor att bota sjuka.

 

Årets kulturpris

 

2017 års kulturpris gick till Gun-Britt Boberg

för hennes mångåriga arbete med att fotodokumentera

människor, platser och händelser i Hejnum

och för hennes tidigare stora engagemang och arbete med änget.

 

 

Hjärtstartare finns i Hejnum!

I magasinet (bulhuset) vid kyrkan finns numera en hjärtstartare. Gå in i dörren på den bortre gaveln. Hjärtstartaren hänger till vänster nedanför brandsläckaren i den lilla hallen. Vill du gå en utbildning i hur den fungerar anmäl intresse till Kjell Nilsson.

Bygdegården i Hejnum hyrs ut både för boende och fester!

Bygdegården som ligger centralt i Hejnum har ett bra läge för turer åt alla vädersträck.

 

Har du frågor och vill boka ring:

John Gambe

0731-827562

hyrahejnumbgd@gmail.com

 

Är du Hejnumbo och vill bli medlem?

Då blir du enklast det genom att betala inträdesavgiften på 50 kr till

Bg 5689-7317

Skriv namn på medlemmen.

 

Hejnumblad nr 1 2018 som PDF

 

 

 

På gång!

 

 

Har du lust att komma igång och promenera men har ingen att gå med så samlas de som vill vid bygdegården varje måndag kl 19.00 för gemensam promenad ca 1 timme.

 

Kulturen nära oss

Tanken är att uppleva och lära på nära håll och träffa varandra. En till två gånger per termin besöks spännande människor och platser i Hejnum.

 

 

 

Vi samarbetar med

Copyright © All Rights Reserved