Hem

VÄLKOMMEN TILL HEJNUM


HEJNUM

Hejnum är beläget ca 2,5 mil nordost om Visby och ca 1,5 mil sydöst om Slite. Här finns många vackra gotlandshus och hejnumdalen är, även med gotländska mått mätt, en mycket rik kulturbygd. Redan under förhistorisk tid brukades jorden här och husgrunder från äldre järnålder finns bevarade bl.a vid gården Rings.


På ömse sidor om Hejnumdalen sträcker sig vida skogar och hällmarker. På nordöstra sidan finns stora betade hällmarker och en väg leder upp till ett utsiktstorn där man har man en vid utsikt över nordöstra gotland, med Slite och havet som blickfång. Den vackra och sällsynta nipsippan står här i blom under våren.


Hejnum är också känt för att det vackra och speciella orkidéen Guckoskon (Cypripedium calcecolus) växer här. Den blommar i början på juni och går att finna naturreservatet Kallgateburg.


Hejnumkällingen är en av Hejnums mest välkända personer. Egentligen var det mor och dotter som levde under 1800-talet och var kända för sina förmågor att bota sjuka.


Årets kulturpris


2018 års kulturpris gick till Ann Dungner Hjellström 

" För att med oförtröttlig entusiasm under många år föra musiken till Hejnum. 

Körer, solister och inte minst kammarmusiken. "Hjärtstartare finns i Hejnum!

I magasinet (bulhuset) vid kyrkan finns numera en hjärtstartare. Gå in i dörren på den bortre gaveln. Hjärtstartaren hänger till vänster nedanför brandsläckaren i den lilla hallen. Vill du gå en utbildning i hur den fungerar anmäl intresse till Kjell Nilsson. 


Promenader

Har du lust att komma igång och promenera men har ingen att gå med? Kl 19 varje måndag samlas dem som vill vid bygdegården för gemensam promenad i ca 1 timme. 

 På Gång!Kulturen nära oss!

Tanken är att uppleva och lära på nära håll och träffa varandra.


Söndag 24 november kl 14.00

Hejnum Riddare 412

Ingemar och Kerstin Gahnström bjuder in oss till Riddare Gård. De visar oss gården och berättar om dess historia. Sedan bjuds vi på kaffe i bulhuset.


Lördag 7 december kl 13.00

Götes gård, Hejnum Graute 109

Det är dags att brygga dricke! Göte Nygren, med sina praktikanter Anders Birgersson och Nils-Gustaf Nydolf, brygger för fullt. De bjuder in oss till brygghuset där vi får kika på hur långt de kommit med julens omgång. 


Tack alla ni som ställer upp, så att vi får lära oss mer och ha trevligt tillsammans i Hejnum. 


Varmt välkomna!

 

 

 

Bygdegården i Hejnum hyrs ut både för boende och fester!

Bygdegården som ligger centralt i Hejnum har ett bra läge för turer åt alla vädersträck.


Har du frågor och vill boka ring:

Stig Hjellström

070-5755518

hyrahejnumbgd@gmail.com


Är du Hejnumbo och vill bli medlem?

Då blir du enklast det genom att betala inträdesavgiften på 50 kr till

Bg 5689-7317

Skriv namn på medlemmen.


Hejnumblad nr 1 2018 som PDFVi samarbetar med

Copyright © All Rights Reserved